Προγράμματα Πολιτιστικών Θεμάτων

Τα Προγράμματα Πολιτιστικών Θεμάτων επί της ουσίας είναι περιβαλλοντικά προγράμματα, τα οποία εστιάζουν στο ανθρωπογενές περιβάλλον, την ιστορία, την κοινωνία, τον πολιτισμό και τις τέχνες.